Thư mục

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

4aaf16cc_26eca12d_large_gal_499f17c2966351.jpg 980d3530562_309370645831469_792424533_n.jpg 20160118memanvuoncaycanhtrieudodepnhathathanh2.jpg 1358993359caycanh19.jpg 1461730377bonsai1.jpg 041120091124.jpg 53793777901588818863.jpg CaycanhtrieudoNTDthongthaiGiaoducVietNam1.jpg Hqdefault_1.jpg Tai_xuong.jpg Tai_xuong.jpg 4aaf16cc_26eca12d_large_gal_499f17c2966351.jpg 980d3530562_309370645831469_792424533_n.jpg 20160118memanvuoncaycanhtrieudodepnhathathanh2.jpg 1358993359caycanh19.jpg 1461730377bonsai1.jpg 041120091124.jpg 53793777901588818863.jpg CaycanhtrieudoNTDthongthaiGiaoducVietNam1.jpg Hqdefault_1.jpg

Chức năng chính

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Sắp xếp dữ liệu

  Đề thi tham khảo HKI / 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cấn Văn Thắm (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 14-11-2014
  Dung lượng: 0 Bytes
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1 :Cho đường thẳng (d) :
  x -2y + 4 = 0 và điểm A (4,1). Tìm tọa độ hình chiếu của A xuống (d)
  A. (,) B. (,)
  C. (,) D. (,)
  Câu 2 : Trong Oxy cho (d) :3x + 2y + 1 =0 ; điểm A(1,2). Viết phương trình đường thẳng (d’) đối xứng của (d) qua A.
  A. 2x + 3y -15 = 0 B.3x + 2y -15 = 0
  C. 3x + 2y +15 = 0 D.3x + 2y -5 = 0
  Câu 3 : Cho y=exsinx. Chọn câu đúng :
  A. y’’ – 2y’ + 2y = 0 B. y’ – 2y’’ + 2y = 0
  C. y’’ – 2y’ + 3y = 0 C. A. y’ – 2 + 2y = 0
  Câu 4 : Cho hàm số
  y = x3 – 2(2-m)x2 + 2(2-m)x + 5
  Tìm m để hàm số luôn luôn đồng biến
  A. không có m
  B. Với mọi m
  C. m <1 & m thuộc [2 ;3]
  D. m<1 & m < 2 hay m > 3
  Câu 5 : Cho hàm số
  y = x4 – mx3 – 2(m + 1)x2 – mx + 1
  xác định m để hàm số có đúng 1 cực trị
  A. m thuộc [-4 ;] B. Với mọi m / {1}
  C. Không có m D. m thuộc [-1 ; 9]
  Câu 6 : Tìm Max, Min của hàm số
  y = x + cos2x trên 0 ≤ x ≤ п/4
  A.max = , min = 1
  B. max = , min = -1
  C. max = п + 2, min = 1
  D.max = п/4, min = 0
  Câu 7 : Cho (E) : 2x2 + 12y2 = 24. viết phương trình Hypebol (H) có 2 đường tiệm cận y = ± 2x và có 2 tiêu điểm là tiêu điểm của (E) .
  A. 4x2 – y2 = 8 B. 2x2 – y2 = 8
  C. 8x2 – y2 = 8 D. 4x2 –2y2 = 8
  Câu 8 : Hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau đây theo m
  x2 + 2x + 5 = (m2 + 2m + 5)(x + 1)
  A.m ≠ -1
  B.m ≠ -1 và -2 < m < 0
  C.-2 < m < 0
  D. Với mọi m
  Câu 9 : Tìm Max, Min của
  y = 2sin2x + 4sinxcosx + 
  A. max = 2 + 1, min = -1
  B. max = 2 - 1, min = 1
  C. max = 2 + 1, min = 1
  D. max = 2 - 1, min = 1
  Câu 10 :Cho đường thẳng (d) :
  x -2y + 4 = 0 và điểm A (4,1). Tìm tọa độ A’ đối xứng của A qua (d)
  A. (,) B. (,)
  C. (,) D. (,)
  Câu 11 : Cho (d) :2x + y + 1 = 0 và A(0,3), B(1,5). Tìm M trên (d) sao cho
  MA - MB nhỏ nhất :
  A. (-1,1) B. (,)
  C.(-2,3) D. (1,1)
  Câu 12 : Lập phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 4, các đỉnh nằm trên trục nhỏ và các tiêu điểm của (E) cùng nằm trên 1 đường tròn
  A. x2 + 4y2 = 8 B. 4x2 + y2 = 8
  C. x2 + 4y2 = 4 D. 4x2 + y2 = 4
  Câu 13 : Viết phương trình đường tròn (C) qua điểm A(-2,1) và tiếp xúc với đường thẳng 3x – 2y - 6 = 0 tại M(0 ;-3)
  A (x + 15/7)2 + (y -11/7)2 = 325/49
  B. (x - 15/7)2 + (y -11/7)2 = 325/49
  C. (x - 15/7)2 + (y +11/7)2 = 325/49
  D. (x + 15/7)2 + (y +11/7)2 = 325/49
  Câu 14 : Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên (d) : 4x + 3y – 2 = 0 và tiếp xúc với đừơng thẳng sau :
  (d1) : x +
   
  Gửi ý kiến