Thư mục

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

4aaf16cc_26eca12d_large_gal_499f17c2966351.jpg 980d3530562_309370645831469_792424533_n.jpg 20160118memanvuoncaycanhtrieudodepnhathathanh2.jpg 1358993359caycanh19.jpg 1461730377bonsai1.jpg 041120091124.jpg 53793777901588818863.jpg CaycanhtrieudoNTDthongthaiGiaoducVietNam1.jpg Hqdefault_1.jpg Tai_xuong.jpg Tai_xuong.jpg 4aaf16cc_26eca12d_large_gal_499f17c2966351.jpg 980d3530562_309370645831469_792424533_n.jpg 20160118memanvuoncaycanhtrieudodepnhathathanh2.jpg 1358993359caycanh19.jpg 1461730377bonsai1.jpg 041120091124.jpg 53793777901588818863.jpg CaycanhtrieudoNTDthongthaiGiaoducVietNam1.jpg Hqdefault_1.jpg

Chức năng chính

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

  Code trang trí Website

  Chúc mừng năm mới 2013

  <center><object><embed src=
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/161/2013.swf" quality="high"
  wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width=
  "500" height="300"></object></center>

  Đèn kéo quân và lời chúc

   

  <center><embed src=
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/603/den_keo_quan_2.swf"
  width="180" height="280" type=
  "application/x-shockwave-flash"></center>
  <center><script type="text/javascript">

   

  var mydate=new Date()
  var year=mydate.getYear()
  if (year < 1000)
  year+=1900
  var day=mydate.getDay()
  var month=mydate.getMonth()
  var daym=mydate.getDate()
  if (daym<10)
  daym="0"+daym
  var dayarray=new Array("CHỦ NHẬT","THỨ HAI","THỨ BA","THỨ TƯ","THỨ NĂM","THỨ SÁU","THỨ BẢY")
  var montharray=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12")
  document.write("<font color='#0066cc' face='Arial' size='2'><b>"+dayarray[day]+", "+daym+"/"+montharray[month]+"/"+year+"<\/b><\/font>")
  </script></center>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">

   

  <!--
  // Store the date In avarlable
  d = new Date()
  dateText = ""
  // Get the cuurent day and convert it to the name of the day
  dayValue = d.getDay()
  if(dayValue == 0)
  dateText += "Chủ Nhật"
  else if (dayValue == 1)
  dateText += "Thứ Hai"
  else if (dayValue == 2)
  dateText += "Thứ Ba"
  else if (dayValue == 3)
  dateText += "Thứ Tư"
  else if (dayValue == 4)
  dateText += "Thứ Năm"
  else if (dayValue == 5)
  dateText += "Thứ Sáu"
  else if (dayValue == 6)
  dateText += "Thứ Bảy"
  // Get the current date; if it's before 2000,add 1900
  dateText += ", Ngày " + d.getDate()+","
  // Get the current month and convert it to the name of the month
  monthValue = d.getMonth()
  dateText += " "
  if (monthValue == 0)
  dateText += "Tháng 1"
  if (monthValue == 1)
  dateText += "Tháng 2"
  if (monthValue == 2)
  dateText += "Tháng 3"
  if (monthValue == 3)
  dateText += "Tháng 4¬"
  if (monthValue == 4)
  dateText += "Tháng 5"
  if (monthValue == 5)
  dateText += "Tháng 6"
  if (monthValue == 6)
  dateText += "Tháng 7"
  if (monthValue == 7)
  dateText += "Tháng 8"
  if (monthValue == 8)
  dateText += "Tháng 9"
  if (monthValue == 9)
  dateText += "Tháng 10"
  if (monthValue == 10)
  dateText += "Tháng 11"
  if (monthValue == 11)
  dateText += "Tháng 12"
  // Get the current year; if it's before 2000, add 1900
  if (d.getYear() < 2000)
  dateText += ", Năm " + (1900 + d.getYear())
  else
  dateText += ", Năm " + (d.getYear())
  // Get the current minutes
  minuteValue = d.getMinutes()
  if (minuteValue < 10)
  minuteValue = "0" + minuteValue
  // Get the current hours
  hourValue = d.getHours()
  // Customize the greeting based on the current hours
  if (hourValue < 6)
  {
  greeting = "<center>Chào ngày mới! <\/center>"
  greeting1 = "<center>Chúc các bạn một ngày mới an lành!<\/center>"
  }
  else if (hourValue < 9)
  {
  greeting = "<center>Chào buổi sáng! <\/center>"
  greeting1 = "<center>Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!<\/center>"
  }
  else if (hourValue < 11)
  {
  greeting = "<center>Sắp trưa rồi!<\/center>"
  greeting1 = "<center>Chúc các bạn có một ngày thành công và hạnh phúc!.<\/center>"
  }
  else if (hourValue < 13)
  {
  greeting = "<center>Đã buổi trưa rồi đó!<\/center>"
  greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa trưa thật ngon miệng!<\/center>"
  }
  else if (hourValue < 17)
  {
  greeting = "<center>Đã buổi chiều!<\/center>"
  greeting1 = "<center>Hãy cố gắng hoàn thành công việc trong ngày!<\/center>"
  }
  else if (hourValue < 18)
  {
  greeting = "<center>Sắp tối rồi!<\/center>"
  greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa tối thật ngon miệng bên người thân!<\/center>"
  }

   

  else if (hourValue <= 21)
  {
  greeting = "<center>Chào buổi tối!<\/center>"
  greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!<\/center>"
  }
  else
  {
  greeting = "<center>Khuya rồi đấy! <\/center>"
  greeting1 = "<center>Hãy đi ngủ thôi! Chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon cùng những giấc mơ đẹp!<\/center>"
  }
  // Write the greeting, the date, and the time to the page

   

  document.write(greeting +greeting1)

   

  //-->
  </script>

  Các loại tiền Việt Nam

   

  <a href=
  "http://s1128.photobucket.com/albums/m495/king651402/?action=view&current=default.gif"
  target="_blank"><img src=
  "http://i1128.photobucket.com/albums/m495/king651402/default.gif"
  border="0" alt="Photobucket"></a>

  Tiên học lễ, hậu học Văn

   

  <div class="copyright">
  

   

  <div class="banner" id="advert1" style=
  

   

  "position: absolute; display: none;"><br>
  

   

  <embed src=
  

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/tienhocle5.swf" quality=
  

   

  "high" width="130" height="500" align="middle" type=
  

   

  "application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode=
  

   

  "transparent" base=" http://violet.vn/chungthcskn/" pluginspage=
  

   

  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars=""></div>
  

   

  <div style="position: fixed; bottom: 50px; right: 0px;"><br></div>
  

   

  <br>
  

   

  <div class="banner" id="advert2" style=
  

   

  "position: absolute; display: none;"><br>
  

   

  <embed src=
  

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/hauhocvan5.swf" quality=
  

   

  "high" width="130" height="500" align="middle" type=
  

   

  "application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode=
  

   

  "transparent" base=" http://violet.vn/chungthcskn/" pluginspage=
  

   

  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars=""></div>
  

   

  <div style="position: fixed; bottom: 50px; right: 0px;"><br></div>
  

   

  <br>
  

   

  <script type="text/javascript">
  

   

  setPosition({element:'advert1', top:0, left:3, minWidth:1000});setPosition({element:'advert2', top:0, right:3, minWidth:1000});topMenu = new cssMenu("chromemenu", "bottom");var leftMenu = new cssMenu("leftmenu2", "left");
  

   

  </script></div>
  

   

   Bạn thay "http://violet.vn/chungthcskn/" bằng địa chỉ trang Website của bạn.

   

     Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thành Chung @ 19:22 25/01/2013
  Số lượt xem: 1131
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến